Tentang Saya

My Photo
D20121061582 EL-A03(A122 PJJ)UPSI SK Changkat Jong

Masa Itu Emas =)

Pada pendapat anda, adakah para pelajar perlu dinilai melalui sistem peperiksaan umum seperti UPSR, PMR dan SPM?

Sunday, 2 June 2013

Bila dan Di Mana?

Sering kali saya menemukan kesalahan penggunaan beberapa kata atau frasa bahasa Melayu baik dalam lisan mahupun dalam penulisan. Dalam tajuk ini, begitu kerap dilakukan. Fokus bicara kali ini ialah kata *bila, dan frasa sendi nama di mana.
Bila ialah kata tanya dan digunakan dalam ayat tanya bahasa Melayu, seperti dalam contoh yang berikut:
1.   Awak hendak berangkat ke luar negeri?
2.   Sejak bilakah dia bekerja dengan syarikat itu?

Untuk lihat keterangan lanjut sila klik:disini